Om oss

Mensätra Fastighets AB (MFAB) har sitt ursprung i Sven G A Gustafsson Snickerifabrik som startade 1945 och som under 1970-talet ändrade namn till Nacka Trä & Byggvaror, Sven Gustafsson AB.

Mensätra Fastighets AB grundades 1987 av Svens båda söner Gunnar och Ole Gustafsson, som då hade tagit över verksamheten efter pappa Sven. Samtliga ägda fastigheter i rörelsebolaget Nacka Trä & Byggvaror med varumärket Bygg-Ole, flyttades successivt över till fastighetsbolaget.

Bröderna ägde och drev därefter två separata systerbolag, en rörelsedrivande gren och en fastighetsägande gren. Båda bolagen fortsätter under åren att växa parallellt, bland annat via företagsförvärv på olika platser i Stockholmsområdet och i Uppsala.

2017 såldes rörelseverksamheten i Uppsala till Optimera, men fastigheten behålls och ett långsiktigt hyresavtal tecknas mellan MFAB och Optimera Svenska AB.

Den 1 dec 2018 såldes Nacka Trä & Byggvaror/Bygg-Ole, med drygt 200 medarbetare och 700 Mkr i omsättning, till Beijer Byggmaterial AB, Sveriges största byggmaterialkedja tillhörande Stark Group. Parallellt tecknades långsiktiga hyresavtal mellan fastighetsbolaget och Beijer Byggmaterial.

Pappa Sven som grundade Sven G A Gustafsson Snickerifabrik 1945 hade en enkel och klar filosofi för sitt företag: ”Lyssna på kundernas önskemål, var en duktig yrkesman och leverera kvalitet, så kommer allt gå bra”. Denna grundtanke har också Gunnar och Ole verkat efter genom åren och lever nu vidare i Mensätra Fastighets AB. Företaget har sitt säte i Nacka och äger, hyr ut samt förvaltar kommersiella fastigheter i Nacka, Värmdö, Saltsjö-Boo, Uppsala och Märsta.

Sven G A Gustafssons Snickerifabrik på Ektorpsvägen 20 i Nacka

Vår historik

1945 grundades Sven G A Gustafsson Snickerifabrik av Sven Gustafsson i Ektorp, Nacka. I början av 1960-talet började sönerna Gunnar och Ole också att jobba i pappas firma. Gunnar tog ansvar för träförädlingen och Ole riktade in sig på marknadsföringen och ekonomi samt tog på sig ledningen av företaget.

1963 ombildades firman till ett aktiebolag. Ett successivt ägarskifte från pappa Sven till sönerna Gunnar och Ole påbörjas.

1970 ändrades namnet till Nacka Trä & Byggvaror Sven Gustafsson AB (NTAB).

1973/1974 genomförde företaget en vågad satsning, som i efterhand visade sig vara mycket lyckad. Man hyrde med korta kontrakt mark i Skvaltan, som då var Nacka Kommuns provisoriska ”Centrum” och uppförde där bolagets första byggvaruhus. I området planerades en kraftig expansion med bostäder och tunnelbana. Pappa Sven och bröderna arbetade i princip veckans alla dagar med små ekonomiska medel för att kunna öppna anläggningen 1974. Därefter fördubblades årsomsättningen från 1,5 Mkr till 3 Mkr.

1978 förvärvades Palmquist Trä & Byggvaror i Saltsjö-Boo. Omsättningen fördubblades återigen, från 6 Mkr till 12 Mkr. 

Då Nacka Trä, idag Bygg-Ole Saltsjö-Boo

1983 togs ytterligare ett viktigt och strategiskt beslut. Ett 42 500 kvm stort område med råmark i Mensätra Gärde, Saltsjö-Boo, förvärvades av Nacka Kommun. Syftet var att säkra företagets expansion och trygga kontrollen över de fysiska anläggningarna. Bolagets verksamhet hade dittills, med något mindre undantag, varit hyresgäst med korta och mycket osäkra hyreskontrakt och i något fall även rivningskontrakt. Ett omfattande detaljplanearbete inleddes, med många parter inblandade. Kontakter behövdes med Nacka Kommun för omfattande dragningar av vatten- och avloppsledningar genom området, Vägverket för justering av Värmdövägen, Storstockholms Lokaltrafik för utformning av busshållplats, dåvarande Telegrafverket för dragning av telefonledningar samt andra myndigheter som Länsstyrelsen med flera. Därefter iordningsställdes marken under cirka tre års tid med omfattande sprängningsarbeten och markutfyllnad. Den första etappen var sedan att flytta snickeri och hyvleri från Ektorpsvägen i Nacka. Därefter flyttades succesivt den verksamhet som fanns på annan plats i Saltsjö-Boo.

Ingarö Trä

1986 förvärvades Nacka-Värmdö Färghall, som var granne i det provisoriska centrumet i Nacka, samt Ingarö Trä i Brunn, Värmdö kommun.

1987 togs ytterligare ett strategiskt viktigt beslut. Gunnar och Ole etablerar fastighetsbolaget Mensätra Fastighets AB (MFAB) som systerbolag till NTAB, med bröderna som ägare till båda bolagen. Samtliga av bolaget ägda fastigheter flyttades därefter ägarmässigt successivt över till MFAB.

1989 uppnåddes en milstolpe i rörelsebolaget NTAB, då årsomsättningen översteg 100 Mkr!

Bygg-Ole Nacka

1991 förvärvade MFAB en fastighet i Nacka Centrum benämnt Kvarteret Jaguaren och bygger om den befintliga byggnaden för att passa NTAB:s behov. Man bygger ett modernt byggvaruhus som blir NTAB:s mest kompletta anläggning och som när den stod klar var ett av de största byggvaruhusen i Stockholm och Sverige i övrigt. I och med detta flyttas all NTAB:s verksamheten hit från det provisoriska centrumet i Skvaltan. Parallellt etableras marknadsmässiga hyror för NTAB i MFAB:s fastigheter.

1992/1993 inträffar den stora finans- och byggkrisen i Sverige, då räntan stiger till 500% och kronans värde faller fritt! Verksamheten blöder och bolagen visar för första gången förlust. Bröderna lyckas rida ut stormen, genom att både bromsa och gasa. Detta skedde via olika nedskärningar, minskning av antalet personal och frysning av hyrorna, samtidigt med kraftfulla satsningar på kampanjer och marknadsföring.

1994 gör NTAB sitt resultatmässigt bästa verksamhetsår och går stärkt ur krisen. Även fastighetsbolagets hyresnivåer har återställts.

1996 skapade NTAB varumärket Bygg-Ole med kundlöftet ”Stans vaknaste byggvaruhus”. Det innebar att man satsade på högre tillgänglighet med bredare och längre öppettider. Bolaget bryter därmed ett branschmönster genom att införa även söndagsöppet och förlänga öppettiderna både vardagar och helger. Anläggningarna i Nacka centrum och Ingarö profileras om till Bygg-Ole. Anläggningen i Saltsjö-Boo kvarstår med namnet Nacka Trä och vänder sig fortsatt endast till proffs-kunder samt är distributionscentral. Detta år förvärvades också Ingarö Färgbod med verksamhet som flyttas till och integreras i Bygg-Ole Ingarö.

1997 inleder NTAB ett försök att expandera via franchisekoncept i Västerås och Eskilstuna, med varumärket Bygg-Ole. Satsningen lyckas inte och avslutades 3 år senare. I efterhand gav detta ägare och ledning många viktiga erfarenheter beträffande långsiktigt hållbar expansion och vikten av en gemensam företagskultur. I anslutning till denna satsning skapades Bygg-Ole Servicecenter, för administrativa tjänster, som dotterbolag till NTAB och med lokaler i anslutning till anläggningen i Nacka. Detta bolag har fortlevt och varit kontor även för MFAB.  

1999 inleds ett arbete för att säkerställa en gemensam företagskultur grundad på sunda värderingar och långsiktigt kunna öka effektiviteten. Detta sker bland annat genom att utbilda medarbetarna i kommunikation och förändringsarbete.

2002 förvärvades Värmdö Trä i Hemmesta, inklusive fastigheten. Verksamheten profileras om till Bygg-Ole Värmdö. Detta år påbörjas också en utbyggnad av anläggningarna i Nacka och Saltsjö-Boo.

Bygg-Ole Värmdö

2006/2007 förvärvade MFAB mark i Mölnviks Centrum av Värmdö Kommun och bygger ett byggvaruhus för NTAB/Bygg-Ole Värmdö. Hit flyttas och integreras även Bygg-Ole Ingarös verksamhet.

2008 förvärvades Vreta Byggvaror i Uppsala och profileras om till en renodlad proffsanläggning, Nacka Trä Uppsala. Verksamheten bedrevs då i lokaler med rivningskontrakt.

Då Bygg-Ole Uppsala, idag Optimera Uppsala

2012 förvärvade MFAB mark i Danmarks-Säby av Uppsala Kommun och en ny anläggning byggs dit rörelseverksamheten Vreta Byggvaror/Nacka Trä Uppsala flyttas.

Då Bygg-Ole Märsta, idag Beijer Märsta

2014 förvärvades XL-Bygg Stenvalls i Märsta. Anläggningen om totalt 44 000 kvm förvärvas av MFAB. Verksamheten profileras om till Bygg-Ole Märsta.

2015 firade NTAB 70 år. Samtliga anläggningar profileras med Bygg-Ole som gemensamt varumärke.

2017 sålde NTAB rörelseverksamheten i Uppsala till Optimera. Fastigheten behölls av MFAB och ett långsiktigt hyresavtal tecknades med Optimera Svenska AB.

2018 sker en stor förändring! Den 1 december säljer ägarna rörelseverksamheten Nacka Trä & Byggvaror AB, inklusive dotterbolag med varumärket Bygg-Ole. NTAB har då drygt 200 medarbetare och ca 700 mkr i årsomsättning. Köpare är Beijer Byggmaterial AB, Sveriges största byggmaterialkedja, som ägs av Stark Group, vilka är Nordens största aktör inom byggmaterialhandel med verksamheter även i Danmark, Norge, Finland. Fastigheterna behålls av MFAB och långsiktiga hyresavtal tecknas med Beijer Byggmaterial AB. Ramavtal tecknas också med Beijer för fastighetsrelaterad skötsel och underhåll som ligger på hyresgästen att hantera.

Bröderna koncentrerar sig nu helt på Mensätra Fastighets AB. Kontoret flyttas från Bygg-Ole Servicecenter till Cylindervägen i Nacka Strand. Ett antal anställda följer med från NTAB som anställda i MFAB.

Sommaren 2019 etableras Event samt Inredning & Dekoration som ett nya affärsområden i bolaget. Oles barn, Marietess och Christopher, som tidigare varit anställda i Beijer/ NTAB/Bygg-Ole, går över till MFAB för att bygga upp och tillhandahålla tjänster inom detta. Ramavtal tecknas parallellt med Beijer Byggmaterial i Stockholm för relevanta tjänster inom affärsområdet.

Under hösten 2019 utses Ole Gustafsson till Årets Nackaprofil av Nacka Företagarträff med motiveringen: ”Bygg-Ole startades 1945 som ett familjeföretag med en tydlig filosofi. Ledorden har varit: Lyssna på kundernas önskemål, vara en duktig yrkesman och leverera kvalitet, så kommer allt gå bra.
Ole Gustafsson har under åren tagit företaget framåt till ett av de ledande företagen inom svensk byggmaterialhandel. Ole har samtidigt haft en tydlig kompass när det gäller en roll som arbetsgivare och samhällsaktör. Ett patos som yttrat sig i ett starkt föreningsstöd under åren med sponsring brett inom Nackas föreningsliv. En värdig vinnare av Årets Nackaprofil, med andra ord.”

2019 inleder MFAB även en planering för att skapa och uppföra en fastighet på en av bolagets tomter i Mensätra Gärde, Saltsjö Boo, tänkt att vara klar våren 2021. Detta är ett projekt med delvis nytt tänk, där företaget avser att etablera lokaler med en typ av hybrid-lösning för att förena hantverkarnas fysiska och praktiska behov av vettiga lokaler, med moderna och fräscha kontorsmöjligheter.

Kvarteret 1:80 i Saltsjö-Boo, kontors- & verksamhetslokaler färdigställs 2021

KVARTERET 1:80 ”Hantverkarnas Coworking Arena” med verkstad, lager och kontor riktar sig till små och mellanstora byggfirmor och hantverkare för framtidens krav på teknik, miljö och energi. Med 20 större verksamhetslokaler på nedre planet och kontorslokaler på övre plan med ett modernt coworking upplägg, men även möjlighet till ”egna” kontor.

2020 Sedan 1945 har ägarna verkat som en företagande familj under 75 år, den resan fortsätter.