OM MFAB

Svens far, Ole och Gunnars farfar, Alexander Gustafsson hade som ung flyttat från Småland till Nacka och etablerat sig som villabyggare.

Alexander hade i sin tur följt sin äldre bror Gustav Adolf, som flyttat upp till Stockholm några år tidigare och byggt upp en omfattande byggverksamhet med flera hundra anställda under början av 1900-talet. Han blev allmänt känd som ”Byggarn” och hans byggbolag stod bland annat för uppförandet av Järla Skola i Nacka och Nacka Församlingshem.

Entreprenörskap, innovation, samhällsnytta och företagande blev m a o inympade med modersmjölken och etablerat tidigt hos oss i familjen.” 

– Ole Gustafsson

En företagande familj

Om ägarna i MFAB och företagets bakgrund

Mensätra Fastighets AB (MFAB) är ett familjeföretag där ägarna, bröderna Ole och Gunnar Gustafsson, vuxit upp i en företagande familj och själva hunnit få lång erfarenhet av att bygga upp och driva företag. 

Brödernas far, Sven Gustaf Alexander Gustafsson, startade Sven G A Gustafsson Snickerifabrik 1945. Hustrun, brödernas mor Göta, fanns också med och bidrog aktivt i företaget från start. Ole och Gunnar fick redan som unga följa med in i verksamheten på olika sätt och succesivt lära sig mer om hantverket, respektive driften av företaget. 

Verksamheten fanns i Ektorp, Nacka, där Sven också var född och uppvuxen i en företagarfamilj.

Nacka-tra-70-t-1-1024x874

1973 tog Ole på sig rollen som verkställande direktör i bolaget. Han var då 20 år gammal och verksamheten omsatte 1,8 Mkr.

Under 1973–74 genomförde de en vågad satsning, som i efterhand visade sig vara mycket lyckad. Man hyrde med korta kontrakt mark i Skvaltan, som då var Nacka Kommuns provisoriska ”Centrum” och där det planerades en kraftig expansion med bostäder och tunnelbana. Här uppförde man bolagets första byggvaruhus. Pappa Sven och bröderna arbetade i princip alla veckans dagar och med små ekonomiska medel för att kunna öppna anläggningen 1974. Därefter kunde årsomsättningen fördubblas från 18 Mkr till 3,6 Mkr och antalet anställda fördubblades från 6 till 12 medarbetare.

Efter några år expanderade man ytterligare i Nacka genom att 1978 förvärva Palmquist Trä & Byggvaror, inklusive fastighet, i Saltsjö-Boo. I och med detta fördubblades omsättningen återigen från 6 Mkr till 12 Mkr.

Uppbyggnad av Nacka Trä AB och Mensätra Fastighets AB

Under slutet av 1960-talet hade både Gunnar och Ole börjat arbeta med pappa Sven i Snickerifabriken. Gunnar tog så småningom över ansvaret för träförädlingen med hyvleri och Ole tog över ansvaret för marknadsföring, ekonomi och ledning. Ett succesivt ägarskifte påbörjades också från Sven till Ole och Gunnar.

Företagets verksamhet utökades och det bidrog till att man 1970 ändrade företagets namn till Nacka Trä & Byggvaror, Sven Gustafsson AB (NTAB).

Företaget utökades ytterligare 1986 genom förvärv av Nacka-Värmdö Färghall, som var granne i det provisoriska centrumet i Skvaltan, samt Ingarö Trä i Brunn, Värmdö kommun.

Gunnar och Ole beslutar därefter att separera ägandet av fastigheterna från verksamheten och etablerar därför 1987 fastighetsbolaget Mensätra Fastighets AB (MFAB) som systerbolag till NTAB, med båda som ägare i båda bolagen. Allt fastighetsinnehav i NTAB flyttas därefter över till MFAB.

Rörelsebolaget NTAB fortsätter att växa och 1989 överstiger omsättningen 100 Mkr!

Bolagets övriga verksamheter var fortsatt inhyrda i lokaler med korta och osäkra kontrakt, i något fall även rivningskontrakt. För att kunna trygga kontrollen över de fysiska anläggningarna, samt säkra företagets fortsatta expansion, beslutade man 1983 att förvärva ett 42 500 kvm stort område med råmark i Mensättra Gärde, Saltsjö-Boo, av Nacka Kommun. Detta krävde sedan ett omfattande detaljplanearbete med många parter inblandade. Kontakter behövdes med Nacka Kommun för omfattande dragningar av vatten- och avloppsledningar genom området, Vägverket för justering av Värmdövägen, Storstockholms Lokaltrafik för utformning av busshållplats, dåvarande Telegrafverket för dragning av telefonledningar samt myndigheter som Länsstyrelsen och andra.

Det tog sedan ytterligare cirka tre år att iordningsställa marken med omfattande sprängningsarbeten och markutfyllnad innan bygget av egna funktionella lokaler kunde genomföras. I en första etapp flyttade man sedan över snickeri och hyvleri från Ektorpsvägen i Nacka. Därefter flyttade man succesivt över den verksamhet som fanns på annan plats i Saltsjö-Boo och sålde den fastigheten.

Ingaro-78-931x1024

Kris och förlust – Övervinna och fortleva

Så inträffade den stora finans- och byggkrisen i Sverige 1992–93, då räntan steg till 500% och kronans värde föll fritt! Bolagen visade förluster för första gången och verksamheten ”blödde”.

Gunnar och Ole lyckades få företagen att fortleva genom att ”både bromsa och gasa”. De behövde genomföra olika typer av nedskärningar, minska antalet personal och frysa hyrorna samtidigt som de genomförde kraftfulla satsningar på kampanjer och marknadsföring.

Detta bidrar till att man kunde gå stärkt ur krisen och NTAB gör sitt dittills resultatmässigt bästa verksamhetsår 1994. Fastighetsbolagets hyresnivåer är också återställda.

För att få egna lokaler även till verksamheterna i det provisoriska centrumet i Skvaltan förvärvar MFAB 1991 fastigheten ”Kvarteret Jaguaren”, belägen centralt i Nacka vid Värmdöleden och i anslutning till avfarten mot Saltsjöbaden.

Man byggde om den befintliga byggnaden för att passa NTAB:s behov och flyttar över all verksamhet från Skvaltan.

När allt stod klart var det ett modernt byggvaruhus och NTAB:s mest kompletta anläggning. Det var då ett av de största byggvaruhusen i Stockholm och Sverige i övrigt.

I anslutning till inflyttningen till ”Jaguaren” så etablerades marknadsmässiga hyror för NTAB i MFAB:s fastigheter.

Faktura-68-724x1024

Fortsatt expansion – Även utanför Nacka och Värmdö

Under 1997 inleder NTAB ett försök att expandera, med varumärket Bygg-Ole, via franchisekoncept i Västerås och Eskilstuna. Denna satsning lyckades inte och avslutades 3 år senare. Detta gav dock ägarna och övrig ledning många viktiga erfarenheter beträffande långsiktigt hållbar expansion och behovet av en gemensam företagskultur.

I anslutning till denna satsning skapades Bygg-Ole Servicecenter som dotterbolag till NTAB för administrativa tjänster och med lokaler i anslutning till anläggningen i Nacka. Detta bolag har fortlevt och varit kontor även för MFAB.

Under 1999 inleds ett arbete för att säkerställa en gemensam företagskultur grundad på sunda värderingar och långsiktigt kunna öka effektiviteten. Detta sker bland annat genom att utbilda medarbetarna i kommunikation och förändringsarbete.

Bröderna fortsätter att expandera företagen 2002 med att förvärva Värmdö Trä i Hemmesta till NTAB, inklusive fastigheten till MFAB. Verksamheten profileras om och blir Bygg-Ole Värmdö.

Under detta år påbörjas också en utbyggnad av anläggningarna i Nacka och Saltsjö-Boo.

Under 2006 förvärvar MFAB mark i Mölnviks Centrum av Värmdö kommun och bygger ett nytt byggvaruhus för NTAB som står klart 2007. Hela verksamheten i Hemmesta flyttas över hit. Hit flyttas och integreras även hela verksamheten från Bygg-Ole Ingarö. Hela anläggningen fortsätter som Bygg-Ole Värmdö.

MFAB säljer därefter fastigheterna i Hemmesta och Ingarö.

 

Nya satsningar – Nytt varumärke ”Bygg-Ole”

Under 1996 skapas inom NTAB varumärket Bygg-Ole med kundlöftet ”Stans vaknaste byggvaruhus”. Det innebar att man satsade på högre tillgänglighet med bredare och längre öppettider. Man bryter därmed ett branschmönster genom att införa även söndagsöppet och förlänga öppettiderna både vardagar och helger.

Anläggningarna i Nacka Centrum och Ingarö profileras om till Bygg-Ole Nacka respektive Bygg-Ole Ingarö. Anläggningen i Saltsjö-Boo kvarstår med namnet Nacka Trä och vänder sig fortsatt endast till proffs-kunder samt är distributionscentral.

Under året förvärvar man också Ingarö Färgbod med verksamhet som flyttas in i Bygg-Ole Ingarö.

BOV-1024x682

2014 förvärvar man verksamheten i XL-Bygg Stenvalls i Märsta till NTAB och anläggningen om 44 000 kvm till MFAB. Verksamheten profileras om till Bygg-Ole Märsta.

Under 2008 förvärvar NTAB Vreta Byggvaror i Uppsala. Verksamheten profileras om till en renodlad proffsanläggning och blir Nacka Trä Uppsala. Verksamheten bedrevs då i lokaler med rivningskontrakt.

MFAB köper sedan mark i Danmarks-Säby av Uppsala kommun 2012 där en ny anläggning planeras och byggs dit verksamheten flyttas över.

Flygfoto-164-1024x585

2014 förvärvar man verksamheten i XL-Bygg Stenvalls i Märsta till NTAB och anläggningen om 44 000 kvm till MFAB. Verksamheten profileras om till Bygg-Ole Märsta.

I samband med att NTAB firade 70 år 2015 så profilerades samtliga anläggningar med Bygg-Ole som gemensamt varumärke.

Ägarna sålde rörelseverksamheten i Uppsala till Optimera 2017.

Fastigheten behölls i MFAB och man har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Optimera Svenska AB.

Flygfoto-164-1024x585

Familjen säljer bygghandelsverksamheten – Fortsatt fokus på MFAB

Under 2018 genomför bröderna en stor förändring. Den 1 december säljer man rörelseverksamheten Nacka Trä & Byggvaror AB, inklusive dotterbolag med varumärket Bygg-Ole.

NTAB är då ett företag med drygt 200 medarbetare och ca 900 mkr i årsomsättning.

Köpare är Beijer Byggmaterial AB, Sveriges största byggmaterialkedja, som ägs av Stark Group, vilka är Nordens största aktör inom byggmaterialhandel med verksamheter även i Danmark, Norge och Finland.

Fastigheterna behålls i MFAB och långsiktiga hyresavtal tecknas med Beijer Byggmaterial AB.

Ramavtal tecknas också för fastighetsrelaterad skötsel och underhåll som ligger på hyresgästen att hantera.

Bröderna koncentrerar sig nu helt på Mensätra Fastighets AB. Kontoret flyttas från Bygg-Ole Servicecenter till Cylindervägen i Nacka strand. Ett antal anställda följer med från NTAB som anställda i MFAB.

Sommaren 2019 utökas MFAB med affärsområdet Event & Inredning genom att Oles barn, Christopher och Marietess, anställs för att tillhandahålla dessa tjänster. De har tidigare arbetat med dessa funktioner som anställda inom NTAB/Bygg-Ole/Beijer. Ramavtal tecknas parallellt med Beijer Byggmaterial i Stockholm för relevanta tjänster inom området.

Bygg-Ole och Beijer Byggmaterial går samman – stärker kunderbjudandet i Stockholm

Framtiden – Familjen fortsätter

Pappa Sven hade en klar och enkel filosofi för sitt nystartade företag 1945:

”Lyssna på kundernas önskemål, var en duktig yrkesman och leverera kvalitet, så kommer allt gå bra.”

Denna grundtanke har även Gunnar och Ole verkat efter genom åren och lever nu vidare 75 år senare i MFAB.

Oles barn, Christopher och Marietess, är nu med i verksamheten inom MFAB med ambitionen att föra arvet som familjeföretagare vidare.

Den 1 januari 2022 tillträdde Christopher som ny VD för Mensätra Fastighets AB.

 

Hedersutmärkelse av Nacka Företagarförening

Genom åren är det Ole som synts mest utåt som representant för företagen genom sin roll som verkställande direktör i både NTAB och MFAB.

Hösten 2019 blev detta arbete uppmärksammat då han utses till årets Nacka profil av Nacka Företagarförening i anslutning till deras årliga mässa med motiveringen:

Nytt projekt – Kvarteret 1:80 ”Hantverkarnas Coworking Arena”

Under 2019 inleder MFAB planeringen för att bygga en fastighet på en av bolagets tomter i Mensätra Gärde, Saltsjö-Boo, tänkt att stå klart hösten 2021. Detta är ett projekt med delvis nytt tänk, där företaget avser att etablera lokaler med en typ av hybridlösning för att förena hantverkarnas fysiska och praktiska behov av vettiga lokaler, med moderna och fräscha kontorsmöjligheter.

20190220_180904-1024x768

”Bygg-Ole startades 1945 som ett familjeföretag med en tydlig filosofi. Ledorden har varit: Lyssna på kundernas önskemål, vara en duktig yrkesman och leverera kvalitet, så kommer allt gå bra. Ole Gustafsson har under åren tagit företaget framåt till ett av de ledande företagen inom svensk byggmaterialhandel. Ole har samtidigt haft en tydlig kompass när det gäller en roll som arbetsgivare och samhällsaktör. Ett patos som yttrat sig i ett starkt föreningsstöd under åren med sponsring brett inom Nackas föreningsliv. En värdig vinnare av Årets Nackaprofil, med andra ord.”

Vill du hellre prata med oss?