Personuppgiftspolicy

MFAB - Mensätra fastighets AB

Personuppgiftspolicy

Mensätra Fastighets AB värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

I och med GDPR har vi här förtydligat hur vi sparar och använder dina personuppgifter. Exempelvis när du köper bostad av oss och gör intresseanmälningar. Denna integritetspolicy gäller för Mensätra Fastighets AB.

Mensätra Fastighets AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller för vår räkning.


När och för vilka ändamål sparar vi personuppgifter om dig?

 • När du hyr lokal/lokaler och ingår avtal med oss.
 • När du visar intresse för något av våra projekt och anmäler att du vill ha information om det och/eller andra projekt.
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier.
 • Deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via våra mail-adresser.
 • Är anställd eller är tidigare anställd.


Vilka personuppgifter hanterar vi om dig?

När du visar intresse för något av våra projekt genom att anmäla intresse på vår hemsida behandlar vi följande uppgifter som du lämnar till oss:

 • Ditt namn
 • Din adress
 • Ditt telefonnummer
 • Din e-postadress
 • Uppgifter om eventuellt vilket eller vilka projekt du är intresserade av


När du har hyrt eller håller på att hyra en kommersiell lokal från oss behandlar vi (förutom den information som anges ovan):

 • Ditt personnummer
 • Om det krävs några särskilda anpassningar, t.ex. på grund av funktionshinder, behandlas även sådan information.
 • Vi kommer också att begära en kreditupplysning.


När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen:

 • Din webbläsarhistorik
 • ID:t på den enhet du använder
 • Andra unika identifierare
 • Egenskaper om enheter och programvaror (t.ex. statistik om de sidor du har besökt, URL som du hänvisats från, IP-adress (som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig))
 • Information om tillgänglighet och leverans av våra annonser
 • Cookies, vilket vi berättar mer om i vår Information om cookies.


Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med en av våra säljare, mäklare, övrig personal från Mensätra Fastighets AB. Det kan bl.a. röra sig om:

 • Information om dina/era preferenser och annat du/ni vill att vi tar hänsyn till
 • Eventuella klagomål som du/ni kan ha
 • Vi kan också samla in information om dig/er från offentliga register, exempelvis adress


När du är anställd/tidigare anställd:

 • Ditt namn, adress och personnummer
 • Anställningsdatum och befattning
 • Namn och telefonnummer till närmast anhörig
 • Löne- och lönekontouppgifter, förmåner och diverse lönetransaktioner samt frånvaro
 • Mensätra Fastighets AB kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa för att kunna uppfylla skyldigheter som arbetsgivare.


När raderar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra. Om du exempelvis tecknar ett avtal med oss behåller vi avtalet och din korrespondens med kundservice (t.ex. angående anspråk eller liknande) under garantiperioden så att vi kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som de anges i avtalet.

Cookies upphör efter en angiven tidsperiod som anges närmare i vår Information om cookies.


Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändig för oss att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt eller för att kunna uppfylla köpeavtalet.

 • Fullgörande av avtal: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som kund (tex vid hyra av lokal).
 • Intresseavvägning: Viss behandling utför vi när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter. Så är t.ex. fallet vid optimering av våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, webbplatsens funktion och marknadsundersökningar och vid förebyggande av missbruk och analys av statistik.
 • Samtycke: Viss behandling, t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial och information till dig om våra tjänster och produkter och/eller genomför marknads- och kundanalyser eller marknadsundersökningar, har du gett ditt samtycke till.


Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Mensätra Fastighets AB säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Mäklare som vi samarbetar med vid hyra av lokal.
 • Leverantörer som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Mensätra Fastighets AB räkning
 • Inredningskoordinatorer som vi samarbetar med vid uthyrning av lokal
 • Databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig så smidigt som möjligt.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID (t ex vid signering av avtal)

Mottagare som hanterar personuppgifter för Mensätra Fastighets AB:s räkning ingår ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.


Cookies och liknande tekniker

Mensätra Fastighets AB använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar, exempelvis mensatra.se. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida.


Det finns två typer av cookies:

• En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
• En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.


Användning av cookies på mensatra.se

Om du tackar nej till cookies på mensatra.se så kan det påverka ett antal funktioner på webbplatsen.


Våra cookies hjälper oss att:

– Förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
– Spara dina inställningar från det ena besöket till det andra.
– Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.


Vi använder INTE cookies till att:

– Spara personlig information om dig utan ditt samtycke.
– Samla in känslig information.
– Skicka vidare personlig information till tredje part.


Analysfunktion

Webbanalysverktyget Google Analytics kan användas på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Informationen är av anonymiserad.


Vilka rättigheter har du?

Du har möjlighet att påverka hur Mensätra Fastighets AB behandlar dina personuppgifter:


Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos oss på Mensätra Fastighets AB, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.


Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.


Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen och våra garantiförpliktelser – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.


Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. T.ex. kan du när som helst välja att inte få t.ex. nyhetsbrev.


Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas

Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.


Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Mensätra Fastighets AB behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Mensätra Fastighets AB är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.


Kontakta oss gärna om du har frågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Om du har några frågor om just dina personuppgifter, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran, samt med vidimerat foto på giltig legitimation, som skickas till:

Mensätra Fastighets AB
Box 4074, 131 04 Nacka

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende.